INPUT d.o.o.

VAŠ POUZDAN PARTNER!


INPUT d.o.o., Lonjička 2a, Zagreb, Hrvatska

››› Bookmark this site!

Upravljanje ljudskim resursima

SWING Human Resources

Vaši djelatnici su najvrednija konkurentna prednost

SWING Human Resources programskim rješenjem steknite cjelokupan uvid u povijest, te planirajte tijek razvoja poslovne karijere vaših djelantika.

Cjelokupna kadrovska evidencija u elektronskom obliku

Onog trenutka kada je cijela kadrovska evidencija u bazi dokumenata, obimne su mogućnosti kategorizacije i sortiranja. Razni poslovni i statistički podaci raspoloživi su odmah.

Elektronički zahtjevi djelatnika

Djelatnici mogu poslati svoje zahtjeve nadređenim i odgovornim osobama u elektroničkom obliku, izbjegavajući tako prostorne, organizacijske i hijerarhijske barijere. SHR vodi računa o tome da se na sve zahtjeve djelatnika pravovremeno odgovori.

Praćenje izostanaka, službenih putovanja i školovanja

Svi zapisi vezani za dane izostanaka, službena putovanja i školovanja unose se, prate i analiziraju. Svakom odsustvu s posla prethodi potvrda zamjenske osobe i odobravanje nadređene osobe.

Evidencija beneficija, plaća i ugovora o djelu

Bitan element SHR-a su kompenzacije djelatnicima - beneficije, plaće, honorari.

Plan karijere, ocjenjivanje i anketiranje

Karijere, napredovanja i školovanja djelantika mogu se kvalitetno planirati jedino ako postoje pouzdane informacije na temelju kojih se donose odluke. SHR nudi sofisticiranu tehniku usklađivanja potreba i želja djelatnika s organizacijskijm potrebama.

| Ispis |